Výberové konanie na obsadenie funkcie PREZIDENT MUŽSKÉHO BASKETBALOVÉHO KLUBU“